» Behandeling
Behandeling

Cognitieve gedragstherapie

Met deze therapie wordt het denken en gedrag van een persoon positief aangepast. Het denken van een persoon beinvloed namelijk ook het doen van diegene. Mensen met ME/CVS denken vaak dat ze weinig tot niks kunnen, omdat ze zich altijd moe en beroerd voelen. Met de therapie wordt dit denkbeeld aangepakt en wordt iemand aangeleerd zijn denken te veranderen, waardoor ook zijn doen wordt veranderd. Positief denken bevordert namelijk ook iemands bezigheden. Een therapeut leert negatieve denkbeelden te verminderen en daarvoor positieve gedachten in de plaats aan te leren. Het geneest ME/CVS niet, maar het kan wel een positieve bijdrage leveren aan de manier waarop mensen met hun ziekte omgaan en waarop ze aan hun ziekte gerelateerde dingen aanpakken.

Revalidatie

Revalidatie is een stevige manier van aanpakken. Revalideren kan een aantal dagen in de week, of intern. Tijdens een interne revalidatie wordt er een persoonlijk dagschema gemaakt, wat is aangepast aan het kunnen van de persoon. Er wordt gekeken wat iemand nog kan en er worden doelen gesteld waar naartoe wordt gewerkt. Het is de bedoeling dat iemand zo leert te leven, dat het dagelijks leven zo normaal mogelijk geleefd kan worden. Er wordt aandacht geschonken aan de lichamelijk toestand van iemand, maar ook aan de psychische toestand. Hoe gaat iemand met de ziekte om? Hoever is iemand met de acceptatie? Hoe reageert de omgeving, is er veel steun, zijn er veel vooroordelen? Met het behandelplan wordt geprobeerd het leven van de persoon aangenamer te maken. Het is de bedoeling dat iemand na de revalidatie een manier heeft gevonden om zijn of haar dagelijks leven zo aan te passen, zodat het zo normaal mogelijk is en ook zo zelfstandig mogelijk. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat elke dag ook vol te houden is. Ook wordt aangeleerd om de tijd en energie zo goed mogelijk te verdelen. Ga je een dag naar een pretpark, ok, maar daarna weet je dat je gesloopt kan zijn, hoe ga je daar dan mee om? Ook dat zijn dingen die in de revalidatie aan de orde komen. Interne revalidatie begint vaak met 3 maanden opname, waarna langzaam wordt afgebouwd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf in de praktijk kunt brengen wat je hebt aangeleerd.